Beiratkozás 1. osztályba

2019-03-19

Kedves Szülők!


Szeretettel várjuk az iskolánk első osztályába beiratkozni kívánókat


2019. április 11-én (csütörtökön) 8-19 óra között és


2019. április 12-én (pénteken) 8-19 óra között.


A Kormányhivatal felhívását ITT olvashatja.

Beiratkozáshoz az alábbi iratok szükségesek:

  • a gyermek születési anyakönyvi kivonata, személyi azonosító kártyája,
  • a gyermek lakcímkártyája,
  • a gyermek TAJ kártyája,
  • a szülő/gondviselő lakcímkártyája,
  • felvételi adatlap (innen letölthető),
  • az óvoda szakvéleménye az iskolaérettségről,
  • nyilatkozat a szülői felügyeletről (innen letölthető),
  • nyilatkozat az életvitelszerű lakhatásról (innen letölthető),
  • nyilatkozat az etika/hit- és erkölcstan választásával kapcsolatban (innen letölthető).
  • Nem magyar állampolgár kiskorú általános iskolai beíratásához a szülőnek igazolnia kell azt is, milyen jogcímen tartózkodik a gyermek Magyarországon.


Az idei évtől lehetőségük van elektronikus, E-ÜGYINTÉZÉS formájában is jelentkezni az általános iskola 1. osztályába április 1-jétől


A jelentkezés kétféle módon lehetséges:


1. Azon szülők/gondviselők, akik már rendelkeznek KRÉTA szülői/gondviselői hozzáféréssel (tehát már idősebb gyermekük köznevelési intézménybe jár), úgy a rendszerbe való belépéssel automatikusan eléri ezt a felületet.


2. Azon szülők/gondviselők, akik még nem rendelkeznek KRÉTA szülői/gondviselői hozzáféréssel, a https://eugyintezes.e-kreta.hu oldalon keresztül “Új ideiglenes felhasználóként” regisztrálhatnak.


A beiratkozás napján – függetlenül attól, hogy az E- Ügyintézés formájában jelentkezett-e – minden szülőnek személyesen meg kell jelennie az intézményben, ahol a beiratkozáshoz szükséges dokumentumokat, illetve a nyilatkozatok eredeti példányát be kell mutatnia.


A jelentkezést követően 2019. április 30-ig értesítjük az érintett szülőket a felvételről.


A felvételi szempontok – itt megtekinthetők