Beiratkozás első osztályba 

2022-04-07

A 2022 szeptemberében induló első osztályba a beiratkozás időpontja 2022. április 21-22-én 8-19 óra között. A személyes megjelenés mindenki számára kötelező.

Az ügyintézés meggyorsítása érdekében kérjük, előzetesen jelentkezzetek a Kréta felületénhttps://eugyintezes.e-kreta.hu/. (BAI) Erre 2022. április 22-én 12 óráig van lehetőség.image.png

Az online jelentkezés módjáról a következő útmutatóban olvashattok: e-Ügyintézés – e-Ügyintézés – KRÉTA Tudásbázis (ekreta.hu)

Kérjük, az alábbi okmányokat hozzátok magatokkal:

– a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító

– lakcímkártya

– TAJ kártya

  Fontos

– A beiratkozáson mindkét szülőnek meg kell jelenni, és a helyszínen szükséges aláírni a beiratkozáshoz szükséges dokumentumokat. 

– Akadályoztatás esetén az egyik szülő csak két tanúval hitelesített meghatalmazással irathatja be a nebulót. A meghatalmazást beiratkozás helyszínén le kell adni. 

– A gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben (így az iskola megválasztásában is) a külön élő szülők közösen gyakorolják jogaikat akkor is, ha a szülői felügyeletet a szülők megállapodása vagy a bíróság döntése alapján az egyik szülő gyakorolja, kivéve, ha a gyermekétől különélő szülő felügyeleti jogát a bíróság e tekintetben korlátozta vagy megvonta. Ez utóbbi esetben a bírósági végzés bemutatása szükséges.

– Ha elhunyt az egyik szülő, halotti anyakönyvi kivonat bemutatása szükséges.