Felhívás a tankötelessé váló gyermekek iskolai beíratására

2022-03-24

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 45.§ (1) bekezdése értelmében Magyarországon minden gyermek köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt venni, tankötelezettségét teljesíteni…

FELHIVAS_vegleges