GYH Alternatív Gimnázium
Beiratkozás a 2020/2021. tanév angol nyelvi előkészítő osztályába

1.) Online beiratkozás: 2020. június 16-19. a KRÉTA rendszer e-Ügyintézés felületén a „Beiratkozás középfokú intézménybe” folyamat segítségével.

2.) Amennyiben nem megoldható a KRÉTA rendszeren keresztüli beiratkozás, abban az esetben kérjük írjon emailt az info@gyermekekhaza.hu emailcímre.

3.) A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

– 8.-os év végi bizonyítvány (június 24-én 9 és 12 óra között leadható, ha beiratkozásig nem kapja meg a tanuló az általános iskolájától)

– születési anyakönyvi kivonat vagy személyi igazolvány

– TAJ kártya

– lakcímkártya

– adatlap (innen letölthető)

4.) Ha a KRÉTA rendszerben valamilyen okból kifolyólag nem tudják feltölteni a fenti dokumentumokat, azokat eredeti példányban, 2020. június 24-én 9 és 12 között be kell mutatniuk.

5.) Diákigazolvány igényléséhez szükséges NEK adatlap feltölthető a KRÉTA –ba a fenti dokumentumokkal együtt (Eredeti példányát az június 24-én 9 és 12 kérjük adják le)

NEK adatlapot az Okmányirodán kell igényelni, akinek még nincs

https://www.diakigazolvany.hu/igenyles/kozneveles/igenyles/elektronikus_igenyles_folyamata

6.) Étkezéssel kapcsolatos információk itt megtalálható http://www.klebi.hu/doc/etkezes/Imenza_info.pdf

Bemutatkozunk

2019 őszén indult a Gyermekek Háza elveire, pedagógiai módszereire építő GYH Alternatív Gimnázium. 

GYH Alternatív Gimnázium saját fejlesztésű, akkreditált alternatív kerettanterv, pedagógiai program alapján működő személyközpontú, inkluzív középiskola, mely állami keretek között kínál lehetőséget alternatív középiskolában való tanulásra.

Célja, hogy megújítsa az oktatás tartalmát, kereteit, alkalmazkodjon a 21. század kihívásaihoz, kiemelten fókuszálva a személyiségfejlesztésre, a diákok egyéni igényeire, törekvéseire.

Működése során meghatározó a személyes és a szociális kapcsolatok erősítésére való törekvés, az egyéni lehetőségekre fókuszáló, differenciált, aktív tanulói ismeretszerzésre építő tanulásszervezés, rugalmas szervezeti keretek (tanítási blokkok, epochák, témahetek, tagozatos képzés, fakultációk) biztosítása, az innovációra, tudásmegosztásra való törekvés.

A program jelenleg a Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium részeként működik, várhatóan 2021 őszén önálló intézményként a II. kerület Völgy utcába költözik.

Várjuk a GYH Alternatív Gimnázium osztályába azokat a diákokat

  • akik örömmel, elfogadó környezetben szeretnének tanulni,
  • akik hisznek abban, hogy a világ sokszínű, érdekes, tanulni jó,
  • akik úgy gondolják, hogy a tanulás az ő dolguk, tudnak dönteni, felelősséget vállalni,
  • akik szeretnek sokféleképpen tanulni, csoportban dolgozni, szívesen osztják meg gondolataikat társaikkal,
  • akik szeretnék, hogy tanulás során figyelembe vegyék személyes adottságait, lehetőségeit, érdeklődését,
  • akik szeretnének tartalmas, jókedvű középiskolás éveket.
bővebben >>

Tájékoztató a felvételi eljárásról

Szóbeli felvételi

Kedves Felvételiző!

Szeretettel várunk a GyH Alternatív Gimnázium (0003 kód) felvételi beszélgetésére. Közös játék után egyéni ismerkedésre kerül sor, melynek időpontjait az alábbi táblázatban találod. Kérjük, pontosan érkezz a Gyermekek Háza aulájába, és hozd magaddal elektronikus ellenőrződet, a magyar és matematika és egy kedvenc füzetedet és motivációs leveledet.

Amennyiben ütközés lenne más felvételi időpontoddal, kérjük, jelezd!


szóbeli időpontok

Tanulmányi terület: GYH Alternatív angol nyelvű nyelvi előkészítő gimnáziumi osztály

Tagozatkód: 0002 

Tagozatkód: 0003

A GYH Alternatív gimnáziumi osztály a Gyermekek Háza Alternatív Alapozó Programra épülő öt évfolyamos (nyelvi előkészítő + 4 év) inkluzív gimnáziumi osztály. 

A képzés akkreditált alternatív kerettanterv alapján történik. A GYH Alternatív Gimnázium akkreditált tanterve a Gyermekek Háza honlapján megtekinthető.

A nyelvi előkészítő évben magas óraszámban, szintek szerinti csoportbontásban angol nyelvtanulási lehetőséget kínálunk. A gimnáziumi osztályokban személyre szabott tanulási környezetet biztosítunk, kiemelt figyelmet fordítunk az aktív tanulói részvételre. A 9. és 10. évfolyamon epochális rendszerben zajlik a tanulás, a 11. és 12. évfolyamon tagozatos képzési lehetőséget kínálunk.

A GYH Alternatív gimnáziumi osztály fogad – szakértői véleménnyel rendelkező - mozgáskorlátozott, látás- hallássérült, beszédfogyatékos autizmus spektrum és pszichés fejlődési zavarral küzdő tanulókat. Az akkreditált kerettanterv értelmében az osztály (a 0002 és a 0003 tagozatkódban összesen) maximum 3 sajátos nevelési igényű gyermeket tud fogadni.

Felvételi eljárás 

Tagozatkód: 0002

A felvételi eljárás során a Gyermekek Háza nyolcadik osztályában tanulók esetében az általános iskolai tanulmányi eredményt vesszük figyelembe.

Azok a Gyermekek Háza program 8. évfolyamán  tanulók nyernek felvételt, akik:

bővebben >>