Tájékoztató a felvételi eljárásról

2019. november 20-án nyílt napot tartunk, 14 órakor várjuk a GYH Alternatív gimnáziumi osztály iránt érdeklődő tanulókat. Kérjük, november 15-én éjfélig regisztrálj!

Regisztráció: https://forms.gle/JwPi3a6DHdomzbxN6

November 21-én 18 órától tájékoztatót tartunk az érdeklődő szülők számára. Regisztráció nem szükséges.  

Tanulmányi terület: GYH Alternatív angol nyelvű nyelvi előkészítő gimnáziumi osztály

Tagozatkód: 0002 

Tagozatkód: 0003

A GYH Alternatív gimnáziumi osztály a Gyermekek Háza Alternatív Alapozó Programra épülő öt évfolyamos (nyelvi előkészítő + 4 év) inkluzív gimnáziumi osztály. 

A képzés akkreditált alternatív kerettanterv alapján történik. A GYH Alternatív Gimnázium akkreditált tanterve a Gyermekek Háza honlapján megtekinthető.

A nyelvi előkészítő évben magas óraszámban, szintek szerinti csoportbontásban angol nyelvtanulási lehetőséget kínálunk. A gimnáziumi osztályokban személyre szabott tanulási környezetet biztosítunk, kiemelt figyelmet fordítunk az aktív tanulói részvételre. A 9. és 10. évfolyamon epochális rendszerben zajlik a tanulás, a 11. és 12. évfolyamon tagozatos képzési lehetőséget kínálunk.

A GYH Alternatív gimnáziumi osztály fogad – szakértői véleménnyel rendelkező – mozgáskorlátozott, látás- hallássérült, beszédfogyatékos autizmus spektrum és pszichés fejlődési zavarral küzdő tanulókat. Az akkreditált kerettanterv értelmében az osztály (a 0002 és a 0003 tagozatkódban összesen) maximum 3 sajátos nevelési igényű gyermeket tud fogadni.

Felvételi eljárás 

Tagozatkód: 0002

A felvételi eljárás során a Gyermekek Háza nyolcadik osztályában tanulók esetében az általános iskolai tanulmányi eredményt vesszük figyelembe.

Azok a Gyermekek Háza program 8. évfolyamán  tanulók nyernek felvételt, akik:

  • tanulmányi átlaga a 7. év végi és a 8. félévi érdemjegyeket figyelembe véve – magyar irodalom és nyelvtan átlaga, matematika, történelem, idegen nyelv, valamint egy szabadon választott természettudományos (természetismeret, földrajz, fizika, biológia, kémia) tárgyakból számolva – eléri a 4.2-t,
  • fegyelmező intézkedésben nem részesültek,
  • akik a felvételi eljárás során kizárólag a 0002 tagozati kódot jelölték, kizárólag tanulmányi eredményük alapján vesznek részt a felvételi eljárásban, és erről – a pontos keretszám meghatározása érdekében, a keretszám meghatározása előtt – szüleik nyilatkozatot tesznek.

A keretszám 15 fő

Felvételi eljárás

Tagozatkód: 0003

Azon nyolcadik osztályt végző tanulók számára, akik az általános felvételi eljárás során általános iskolai eredményeik, valamint a központi matematika és magyar nyelv írásbeli és a szóbeli felvételi vizsga alapján nyerhetnek felvételt gimnáziumi osztályunkba. Iskolánk lehetőséget biztosít a központi felvételi megírására.

A sajátos nevelési igényű diákok a felvételi vizsgán ugyanolyan speciális lehetőségeket kapnak, mint tanulmányaik során. Ennek igénybevételéhez kérjük a jelentkezési laphoz csatolni a szakértői vélemény másolatát. (Nkt. Tv. 51.§ (5).; 20/2012. EMMI rendelet 33. § (3).)

A felvételi pontok számításának módja:

Az általános iskola 7. év végi és 8. félévi eredményei alapján:50 pont
A központi írásbeli vizsga eredményei alapján:100 pont
Az iskolai szóbeli vizsga eredményei alapján:50 pont
Összesen:200 pont

Hozott pontok számítása: a 7. év végi és 8. évfolyamon a félévi magyar irodalom és nyelvtan átlaga, matematika, történelem, idegen nyelv, valamint egy szabadon választott, a tanuló számára legelőnyösebb természettudományos (természetismeret, földrajz, fizika, biológia, kémia) jegyeinek összege. (maximum 50 pont)

Központi írásbeli felvételi eredménye: Matematika maximum 50 pont, magyar nyelv maximum 50 pont, összesen 100 pont

Szóbeli vizsga eredménye: a szóbeli vizsgán a jelentkező tanulók nyelvi kompetenciáját, kommunikációs képességét, általános tájékozottságát, érdeklődését, együttműködési készségét szeretnénk megismerni. A szóbeli vizsga témakörei: személyes bemutatkozás, önismeret elemei, érdeklődés, egy számára fontos irodalmi mű bemutatása, általános tájékozottság, iskolaválasztás indoklása, személyes motivációk. A szóbeli vizsgára motivációs levelet kérünk. (maximum 50 pont)

A keretszám: 15 fő 

A felvételi eljárás során megszerzett összes pont alapján rangsoroljuk a felvételizőket. 

Azonos pontszám esetén előnyt élveznek:

  • Hátrányos helyzetű tanulók  
  • Kerületi lakos
  • Akiknek különleges helyzete ezt indokolja  

Amennyiben az előnyt élvező jelentkezők között pontazonosság van, a központ írásbeli vizsga eredménye alapján rangsoroljuk őket.

Felvételi követelmények:

Tanulmányi átlag alapján minimum 25 pont, a központi írásbeli vizsgán mindkét tantárgyból minimum 25 %, a szóbeli felvételi vizsgán minimum 50 % elérése.

Az SNI tanulók számára biztosított helyek száma három, az ezen felüli SNI tanulókat nem tudjuk felvenni. 

2019. november 20-án nyílt napot tartunk, 14 órakor várjuk a GYH Alternatív gimnáziumi osztály iránt érdeklődő tanulókat.

Regisztráció: https://forms.gle/JwPi3a6DHdomzbxN6

November 21-én 17.30-tól tájékoztatót tartunk az érdeklődő szülők számára.

Szóbeli felvételi vizsga időpontja: 2020. március 4 – 6.

A 2019/2020-es tanév felvételi eljárás legfontosabb időpontjai

2019. december 6.Jelentkezés a központi írásbeli vizsgára
2020. január 18.Központi írásbeli felvételi vizsga
2020. január 23.Központi írásbeli felvételi pótnap
2020. január 29. Javított írásbeli vizsgák megtekintése
2020. február 19.Felvételi jelentkezési lapok leadása
2020. március 4 – 6.Szóbeli felvételi beszélgetés
2020. március 16.Felvehetők listájának közzététele
2020. március 19-20.Sorrend módosítási lehetőség
2020. április 30-igÉrtesítés felvételről vagy elutasításról