Tájékoztató a felvételi eljárásról

OM azonosító: 035327 (Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium, GYH Alternatív Gimnázium)

A GYH Alternatív Gimnázium egy osztályt indít, melybe két különböző tagozatkóddal jelentkezhetnek a diákok:

Tagozatkód: 0002 (a Gyermekek Háza Alternatív Alapozó Program tanulóinak)

Tagozatkód: 0003 (más iskolából jelentkező tanulók számára)

A GYH Alternatív gimnáziumi osztály a Gyermekek Háza Alternatív Alapozó Programra épülő öt évfolyamos (nyelvi előkészítő + 4 év) inkluzív gimnáziumi osztály. Gimnáziumi osztályunk jelenleg a Klebelsberg Kuno Ált. Isk. és Gimnázium tagozataként működik.

A képzés akkreditált alternatív kerettanterv alapján történik.

A GYH Alternatív gimnáziumi osztály akkreditált tanterve a Gyermekek Háza honlapján megtekinthető.

A GYH Alternatív gimnáziumi osztály fogad – szakértői véleménnyel rendelkező – mozgáskorlátozott, látás- hallássérült, beszédfogyatékos, autizmus spektrum- és pszichés fejlődési zavarral küzdő tanulókat.

Az akkreditált kerettanterv értelmében osztályunkba (a 0002 és a 0003 tagozatkódban összesen) maximum 3 sajátos nevelési igényű gyermeket tudunk fogadni.

Felvételi eljárás

Tagozatkód: 0002

A felvételi eljárás során a Gyermekek Háza nyolcadik osztályában tanulók esetében az általános iskolai tanulmányi eredményüket vesszük figyelembe.

Több jelentkező esetén előnyt élveznek azok a tanulók, akik a felvételi eljárás során kizárólag a 0002 tagozati kódot jelölték meg.

Felvételi eljárás

Tagozatkód: 0003

A más iskolából érkező nyolcadik osztályt végző tanulók az általános felvételi eljárás során általános iskolai eredményeik, valamint a központi matematika és magyar nyelv írásbeli és a szóbeli felvételi vizsga alapján nyerhetnek felvételt gimnáziumi osztályunkba.

A sajátos nevelési igényű diákok a felvételi vizsgán a szakértői véleményben megfogalmazott kedvezménnyel, segítséggel élhetnek, mint tanulmányaik során. Ennek igénybevételéhez kérjük a jelentkezési laphoz csatolni a szakértői vélemény másolatát. (Nkt. Tv. 51.§ (5).; 20/2012. EMMI rendelet 33. § (3).)

A felvételi pontok számításának módja:

Az általános iskola 7. év végi és 8. félévi eredményei alapján:

50 pont

A központi írásbeli vizsga eredményei alapján:

100 pont

Az iskolai szóbeli vizsga eredményei alapján:

50 pont

Összesen:

200 pont

Hozott pontok számítása: a 7. év végi és 8. évfolyamon a félévi magyar irodalom és nyelvtan átlaga, matematika, történelem, idegen nyelv, valamint egy szabadon választott, a tanuló számára legelőnyösebb természettudományos (természetismeret, földrajz, informatika, fizika, biológia, kémia) jegyeinek összege. (maximum 50 pont)

Központi írásbeli felvételi eredménye: Matematika maximum 50 pont, magyar nyelv maximum 50 pont, összesen 100 pont

Szóbeli vizsga eredménye: a szóbeli vizsgán a jelentkező tanulók nyelvi kompetenciáját, kommunikációs képességét, tájékozottságát, érdeklődését, együttműködési készségét szeretnénk megismerni. A szóbeli vizsga témakörei: személyes bemutatkozás, önismeret elemei, érdeklődés, egy számára fontos irodalmi mű bemutatása, általános tájékozottság, iskolaválasztás indoklása, személyes motivációk. (maximum 50 pont)

Kérjük, a szóbeli beszélgetésre hozzák a tanulók az (digitális vagy papír alapú) ellenőrzőjüket.

A keretszám: 12 fő

A felvételi eljárás során megszerzett összes pont alapján rangsoroljuk a felvételizőket.

Azonos pontszám esetén előnyt élveznek:

  • a hátrányos helyzetű tanulók

Amennyiben az előnyt élvező jelentkezők között pontazonosság van, a központ írásbeli vizsga eredménye alapján rangsoroljuk őket.

Ha a jelentkező teljesítette a felvételi követelményeket, akkor az oktatási azonosítója (jelszava) mellett sorszámmal jelöljük a felvételi rangsorban elfoglalt helyét.

Ha a jelentkező nem teljesítette a felvételi követelményeket, azonosítója (jelszava) mellé a NF (nem felvehető) betűket írjuk.

Az SNI tanulók számára biztosított helyek száma 3, az ezen felüli SNI tanulók azonosítója (jelszava) mellé – helyhiány miatt – is az NF (nem felvehető) betűket írjuk.

Felvételi követelmények:

Központi írásbeli vizsgán mindkét tantárgyból minimum 25 %, a szóbeli felvételi vizsgán minimum 50 % elérése.

A 2018/2019-es tanév felvételi eljárás legfontosabb időpontjai

2018. december 7.

Jelentkezés a központi írásbeli vizsgára

2019. január 19.

Központi írásbeli felvételi vizsga

2019. január 24.

Központi írásbeli felvételi pótnap

2019. január 30. 8:00 – 16:00

Kijavított írásbeli vizsgák megtekintése

2019. február 18.

Felvételi jelentkezési lapok leadása

2019. február 27 – március 1.

Szóbeli beszélgetés

2019. március 13.

Felvehetők listájának közzététele

2019. március 21-22.

Sorrendmódosítás

2019. április 30-ig

Értesítés felvételről vagy elutasításról