GYH Alternatív Gimnázium felvételi eljárás 2019-20-as tanévre

Tanulmányi terület: GYH Alternatív angol nyelvű nyelvi előkészítő gimnáziumi osztály

Tagozatkód: 0002

Tagozatkód: 0003

A GYH Alternatív gimnáziumi osztály a Gyermekek Háza Alternatív Alapozó Programra épülő öt évfolyamos (nyelvi előkészítő + 4 év) inkluzív gimnáziumi osztály.

A képzés akkreditált alternatív kerettanterv alapján történik.

A nyelvi előkészítő évben magas óraszámban, szintek szerinti csoportbontásban angol nyelvtanulási lehetőséget kínálunk. A gimnáziumi osztályokban személyre szabott tanulási környezetet biztosítunk, kiemelt figyelmet fordítunk az aktív tanulói részvételre. Gimnáziumunkban rendszeresek a témahetek, projektek. A 9. és 10. évfolyamon epochális rendszerben zajlik a tanulás, a 11. és 12. évfolyamon tagozatos képzési lehetőséget kínálunk.

 

A GYH alternatív gimnáziumi osztály akkreditált tanterve a Gyermekek Háza honlapján megtekinthető.

 

A GYH Alternatív gimnáziumi osztály fogad – szakértői véleménnyel rendelkező – mozgáskorlátozott, látás- hallássérült, beszédfogyatékos autizmus spektrum és pszichés fejlődési zavarral küzdő tanulókat.

 

Felvételi eljárás

Tagozatkód: 0002

 

A felvételi eljárás során a Gyermekek Háza nyolcadik osztályában tanulók esetében az általános iskolai tanulmányi eredményüket vesszük figyelembe.

 

Azok a Gyermekek Háza program 8. évfolyamán  tanulók nyernek felvételt, akik:

  • tanulmányi átlaga a 7. év végi és a 8. félévi érdemjegyeket figyelembe véve – magyar irodalom és nyelvtan átlaga, matematika, történelem, idegen nyelv, valamint egy szabadon választott természettudományos (természetismeret, földrajz, informatika, fizika, biológia, kémia) tárgyakból számolva – eléri a 4.00-t.
  • Fegyelmező intézkedésben nem részesültek

 

A keretszám 17 fő

 

Több jelentkező esetén előnyt élveznek azok a tanulók, akik a felvételi eljárás során kizárólag a 0002 tagozati kódot jelölték meg.

 

Felvételi eljárás

Tagozatkód: 0003

 

Azon nyolcadik osztályt végző tanulók számára, akik az általános felvételi eljárás során általános iskolai eredményeik, valamint a központi matematika és magyar nyelv írásbeli és a szóbeli felvételi vizsga alapján nyernek felvételt gimnáziumi osztályunkba.

 

A sajátos nevelési igényű diákok a felvételi vizsgán ugyanolyan speciális lehetőségeket kapnak, mint tanulmányaik során. Ennek igénybevételéhez kérjük a jelentkezési laphoz csatolni a szakértői vélemény másolatát. (Nkt. Tv. 51.§ (5).; 20/2012. EMMI rendelet 33. § (3).)

 

 

A felvételi pontok számításának módja:

 

Az általános iskola 7. év végi és 8. félévi eredményei alapján: 50 pont
A központi írásbeli vizsga eredményei alapján: 100 pont
Az iskolai szóbeli vizsga eredményei alapján: 50 pont
Összesen: 200 pont

 

Hozott pontok számítása: a 7. év végi és 8. évfolyamon a félévi magyar irodalom és nyelvtan átlaga, matematika, történelem, idegen nyelv, valamint egy szabadon választott, a tanuló számára legelőnyösebb természettudományos (természetismeret, földrajz, informatika, fizika, biológia, kémia) jegyeinek összege. (maximum 50 pont)

Központi írásbeli felvételi eredménye: Matematika maximum 50 pont, magyar nyelv maximum 50 pont, összesen 100 pont

Szóbeli vizsga eredménye: a szóbeli vizsgán a jelentkező tanulók nyelvi kompetenciáját, kommunikációs képességét, tájékozottságát, érdeklődését szeretnénk megismerni. A szóbeli vizsga témakörei: személyes bemutatkozás, önismeret elemei, érdeklődés, egy számára fontos irodalmi mű bemutatása, általános tájékozottság, iskolaválasztás indoklása, személyes motivációk. (maximum 50 pont)

 

A keretszám: 12 fő

 

A felvételi eljárás során megszerzett összes pont alapján rangsoroljuk a felvételizőket.

 

Azonos pontszám esetén előnyt élveznek:

  • a hátrányos helyzetű tanulók

 

Amennyiben az előnyt élvező jelentkezők között pontazonosság van, a központ írásbeli vizsga eredménye alapján rangsoroljuk őket.

 

  1. november 19-én nyílt napot tartunk, 17 – 18 óráig várjuk a gimnáziumunk iránt érdeklődő tanulókat, 18 órától tájékoztatót tartunk szülők és diákok számára.

A nyílt napra a Gyermekek Háza honlapján (www.gyermekekhaza.hu) jelentkezhetnek az érdeklődő tanulók.