Járványügyi intézkedések a Gyermekek Háza programban

Az intézkedési tervet a járványügyi ajánlások, az EMMI víruskezelési protokollja és módosításai alapján állítottuk össze. Közösen végig gondoltuk, mit tehetünk annak érdekében, hogy a lehető legbiztonságosabb feltételeket teremtsük mindannyiunk számára.

Igyekszünk mindent megtenni, hogy minimálisra csökkentsük a vírus terjedését az iskolában. Jelen helyzetben a korábbiakban bevált intézkedések mellett az eddigieknél szigorúbb intézkedéseket is szükséges életbe léptetni.

Az eredményes védekezéshez nagyfokú együttműködésre van szükség. Kérjük tanulóink, a pedagógusok és a szülők teljes körű együttműködését!

Kérjük a szülőket:

 • Tartsák be, és gyermekeikkel is tartassák be járványhelyzettel kapcsolatos előírásokat (maszk, fertőtlenítés, távolságtartás, kézmosás).
 • A gyerekeknél mindig legyen kézfertőtlenítő, maszk és saját kulacs. Kérjük figyeljenek arra, hogy a maszkok állapota megfelelő legyen!
 • Jelezzék az osztályfőnököknek/ patrónusoknak, ha környezetükben vírusfertőzés, vagy annak gyanúja merül fel, ha egy háztartásban élő családtagjuk Covid tesztje pozitív lett. Ha szükséges, tartsák be a karantén/tesztelés előírásait.
 • Csak teljesen egészséges gyerekek jöjjenek iskolába! A legkisebb gyanús jel esetén tartsák gyermeküket otthon.
 • Betegség, hiányzás után gyermeküket csak orvosi igazolással hozzák az iskolába. A szülő három napot igazolhat, előzetes bejelentés alapján.
 • Ha megoldható, kerüljék a tömegközlekedési eszközöket, ha ez nem megoldható, a gyerekek a tömegközlekedési eszközökön hordjanak maszkot.
 • Kérjük tanítványainktól, a családoktól, hogy november 2-től tartsák távol magukat nagyobb rendezvényektől!
 • Kérjük vegyék figyelembe, hogy az épületbe a tanulók és az iskola dolgozói léphetnek be.  A gyerekeket reggel kizárólag a hőmérséklet ellenőrző pontig kísérjék, hazamenetelkor a kapuban várják őket.

Amire a pedagógusok figyelnek:

Megpróbálunk mindent megtenni a fertőzés épületbe való bejutásának megakadályozására.

Megpróbálunk mindent megtenni a fertőzés épületbe való bejutásának megakadályozására.

 • Iskolába érkezéskor, a bejáratnál, kérjük a kezek fertőtlenítését.
 • Iskolába érkezéskor megmérjük a diákok és a pedagógusok hőmérsékletét,   
 • A Gyermekek Házába kizárólag a diákok és az iskola dolgozói léphetnek be. Indokolt esetben külső szakértő, illetve – egyéni engedély alapján – ellátásában segítségre szoruló SNI tanuló szülője – egyéni engedély alapján – kizárólag maszkban, kézfertőtlenítés után beléphet.
 • Kiemelt figyelmet fordítunk a higiéniás szabályok betartására. Rendszeresen egyeztetjük a higiéniás teendőket a gyerekekkel.
 • Biztosítunk minden osztály számára szappant, fertőtlenítőszert.
 • Kizárólag papírtörölközőt használunk.
 • Kiemelt figyelmet fordítunk a szellőztetésre, a termek, eszközök napközbeni fertőtlenítésére.
 • Minden osztályban légtisztító gépet helyeztünk el.
 • Figyelünk a közösségi terek, mellékhelységek folyamatos tisztántartására, fertőtlenítésére.
 • Ha valamelyik tanulónknál betegségre utaló tünetet érzékelünk, az érintett tanulót elkülönítjük, és hazaküldjük.
 • Ha a tanuló, a pedagógus, vagy a tanulóval, pedagógussal egy háztartásban élő családtag Covid tesztje pozitív, értesítjük a Tankerületet, a Nemzeti Népegészségügyi Központot, valamint a pozitív teszt meglétéről tájékoztatjuk az érintett osztályok szüleit.
 • A hosszabban – vírusveszélyeztetettség vagy karantén miatt – hiányzó tanulókkal tartjuk a kapcsolatot, a tananyagot elküldjük, a kapcsolattartás módját kidolgozzuk.
 • Mindent megteszünk azért, hogy minél ritkábbak legyenek a találkozási alkalmak, az osztályok zömmel saját termeikben lesznek, lehetőség szerint nem keverjük az osztályokat. (Ha mégis szükséges, fertőtlenítünk.)
 • A közösségi tereket lehetőség szerint keveset használjuk. A közösségi terekben kötelező a maszkviselés.
 • Mivel érkezéskor és távozáskor nem tudjuk biztosítani a távolságtartást, maszkviselést kérünk mindenkitől.
 • A vírusterjedés erősödése miatt – mivel a termekben a távolságtartás nem megoldható -a felső tagozatos és gimnazista tanulók esetében a tanórákon is maszkviselést kérünk. Kivétel a maszkviselés alól az étkezés, de ez idő alatt is kérünk mindenki az előírt távolságtartásra (1,5-2 méter).
 • A tanulók minden esetben a Gyermekek Háza bejáratát használják. Segítve a reggeli torlódás elkerülését az érkezésre tágabb időhatárt (az osztályok órarendjével összhangban 7. 30 – 8.30) biztosítunk.
 • A nap végi szabadidő rugalmas kezelésével tágabb időhatárt biztosítunk a távozásra (15.00 – 16.00), a tumultus csökkentése érdekében.
 • Az órarendek összeállításánál a tantárgyi blokkok szerinti tanítást/tanulást preferáljuk valamennyi évfolyamon.
 • Átgondoljuk a szünetek rendjét, törekedve arra, hogy egyszerre kevesen legyenek a közösségi tereken, folyosókon, aulában. Az első hat évfolyamon eltoljuk a blokkok kezdetét, a következők szerint:
1. 2. és 5. osztály3. 4. és 6. osztály
9.00 – 10. 30 tanulási blokk
10.30 – 11.00 szünet, lehetőleg szabadban
11.00 – 12.30 tanulási blokk
12.30 ebéd
8.45 – 10.15 tanulási blokk
10.15 – 10.45 szünet, lehetőleg szabadban
10. 45 – 12.15 tanulási blokk
12.15 ebéd  

 • Kerülve a közeli kontaktusokat a beszélgetőkörök módját átszervezzük.
 • A testnevelés órákat – amíg az időjárás engedi – a szabadban tartjuk. Kerüljük a közös öltözők használatát.
 • Nem használjuk az ebédlőt, az étkezést a tantermekben, a higiéniás előírások maximális betartásával oldjuk meg.
 • Az iskolai büfét nem használjuk, mert itt az osztályok keveredése elkerülhetetlen.
 • Zárt térben, a tantermekben, a tanári szobában és közösségi tereken a pedagógusok maszkot viselnek.
 • A pedagógusok megbeszéléseit, a szülői értekezleteket, fogadóórákat online módon tartjuk.
 • Szüneteltetjük az iskolai szakmai napokat, nyílt órákat. Továbbképzéseket, szakmai napokat kizárólag online formában tartunk.

Tudjuk, hogy az újabb intézkedések óhatatlanul is újabb kényelmetlenségekkel és lemondásokkal fognak járni.  Ezúton köszönjük minden kollégának, diáknak, családnak felelős magatartását, szabálykövetését.

Amire a hiányzások esetén figyelnünk szükséges:

 • Az EMMI intézkedési terve alapján, azoknak a tanulóknak, akik a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartoznak és erről orvosi igazolást mutatnak be, azok hiányzása igazolt. Az igazoltan házi karanténba kerülő tanulók hiányzását szintén igazoltnak tekintjük.
 • Az érintett tanulók a pedagógusokkal egyeztetett kapcsolattartási és számonkérési forma mellett vehetnek részt az oktatásban.
 • A többi tanuló hiányzása esetén a fent említett kapcsolattartási és számonkérési formákat nem alkalmazhatjuk. Igyekszünk támogatni, a tanóra anyagáról rendszeresen tájékoztatni a hiányzó tanulókat.
 • A köznevelési törvény értelmében azon a tanulók, akik hiányzása a félév során egyes tantárgyakból a tanórák 30 %-át meghaladja és emiatt nem értékelhető, félévzáráskor osztályozó vizsgát tesznek.
 • Ha a tanuló hiányzása a tanév során meghaladja a 250 órát, eljárásunkat a 20/2012 (VIII. 31) EMMI rendelet szabályozza.

Ezúton köszönjük minden kollégának, diáknak, családnak felelős magatartását, szabálykövetését.

Ezeket az intézkedéseket, kéréseket rendszeresen – a vírushelyzet vagy egyéb utasítások tükrében – felül fogjuk vizsgálni.

Lányi Marietta

2020. november 26.