Járványügyi intézkedések a Gyermekek Háza programban

Az intézkedési tervet a járványügyi ajánlások, az EMMI víruskezelési protokollja és módosításai alapján állítottuk össze. Közösen végig gondoltuk, mit tehetünk annak érdekében, hogy a lehető legbiztonságosabb feltételeket teremtsük mindannyiunk számára.

Igyekszünk mindent megtenni, hogy minimálisra csökkentsük a vírus terjedését az iskolában.

Az eredményes védekezéshez nagyfokú együttműködésre van szükség. Kérjük tanulóink, a pedagógusok és a szülők teljes körű együttműködését!

Kérjük a szülőket:

 • Tartsák be, és gyermekeikkel is tartassák be járványhelyzettel kapcsolatos előírásokat (maszk, fertőtlenítés, távolságtartás, kézmosás).
 • A gyerekeknél mindig legyen kézfertőtlenítő, maszk és saját kulacs.
 • Nyilatkozzanak (nyilatkozatmintát küldünk) gyermekük egészségügyi állapotáról, ha változás történne, jelezzék.
 • Jelezzék az osztályfőnököknek/ patrónusoknak, ha környezetükben vírusfertőzés, vagy annak gyanúja merül fel, ha egy háztartásban élő családtagjuk Covid tesztje pozitív lett. Ha szükséges, tartsák be a karantén/tesztelés előírásoait.
 • Csak teljesen egészséges gyerekek jöjjenek iskolába! A legkisebb gyanús jel esetén tartsák gyermeküket otthon.
 • Betegség, hiányzás után gyermeküket csak orvosi igazolással hozzák az iskolába. A szülő három napot igazolhat, előzetes bejelentés alapján.
 • Ha megoldható, kerüljék a tömegközlekedési eszközöket, ha ez nem megoldható, a gyerekek a tömegközlekedési eszközökön hordjanak maszkot.
 • Kérjük vegyék figyelembe, hogy az épületbe a tanulók és az iskola dolgozói léphetnek be.  A gyerekeket reggel kizárólag a hőmérséklet ellenőrző pontig kísérjék, hazamenetelkor a kapuban várják őket.

Amire a pedagógusok figyelnek:

Megpróbálunk mindent megtenni a fertőzés épületbe való bejutásának megakadályozására.

 • Iskolába érkezéskor, a bejáratnál, kérjük a kezek fertőtlenítését.
 • Iskolába érkezéskor megmérjük a diákok és a pedagógusok hőmérsékletét,   
 • A Gyermekek Házába kizárólag a diákok és az iskola dolgozói léphetnek be. Indokolt esetben külső szakértő, illetve – egyéni engedély alapján – ellátásában segítségre szoruló SNI tanuló szülője, kizárólag maszkban, kézfertőtlenítés után beléphet.
 • Kiemelt figyelmet fordítunk a higiéniás szabályok betartására. Rendszeresen egyeztetjük a higiéniás teendőket a gyerekekkel.
 • Biztosítunk minden osztály számára szappant, fertőtlenítőszert.
 • Kizárólag papírtörölközőt használunk.
 • Kiemelt figyelmet fordítunk a szellőztetésre, a termek, eszközök napközbeni fertőtlenítésére.
 • Figyelünk a közösségi terek, mellékhelységek folyamatos tisztántartására, fertőtlenítésére.
 • Ha valamelyik tanulónknál betegségre utaló tünetet érzékelünk, az érintett tanulót elkülönítjük, és hazaküldjük.
 • Ha a tanuló, a pedagógus, vagy a tanulóval, pedagógussal egy háztartásban élő családtag Covid tesztje pozitív, értesítjük a Tankerületet és a Népegészségügyi Központot.
 • Mindent megteszünk azért, hogy minél ritkábbak legyenek a találkozási alkalmak, az osztályok zömmel saját termeikben lesznek, lehetőség szerint nem keverjük az osztályokat. (Ha mégis szükséges, fertőtlenítünk.)
 • A közösségi tereket lehetőség szerint keveset használjuk. A közösségi terekben kötelező a maszkviselés.
 • Mivel érkezéskor és távozáskor nem tudjuk biztosítani a távolságtartást, maszkviselést kérünk mindenkitől.
 • A tanulók minden esetben a Gyermekek Háza bejáratát használják. Segítve a reggeli torlódás elkerülését az érkezésre tágabb időhatárt (az osztályok órarendjével összhangban 7. 30 – 8.30) biztosítunk.
 • A nap végi szabadidő rugalmas kezelésével tágabb időhatárt biztosítunk a távozásra (15.00 – 16.00), a tumultus csökkentése érdekében.
 • Az órarendek összeállításánál a tantárgyi blokkok szerinti tanítást/tanulást preferáljuk valamennyi évfolyamon.
 • Átgondoljuk a szünetek rendjét, törekedve arra, hogy egyszerre kevesen legyenek a közösségi tereken, folyosókon, aulában. Az első hat évfolyamon eltoljuk a blokkok kezdetét, a következők szerint:
2. és 5. osztály3. 4. és 6. osztály
9.00 – 10. 30 tanulási blokk
10.30 – 11.00 szünet, lehetőleg szabadban
11.00 – 12.30 tanulási blokk
12.30 ebéd
8.45 – 10.15 tanulási blokk
10.15 – 10.45 szünet, lehetőleg szabadban
10. 45 – 12.15 tanulási blokk
12.15 ebéd  

 • A 7. 8. és a gimnáziumi osztályok esetén átnézzük a szünetek eltolásának lehetőségeit.  
 • Tanulásszervezésünket átgondoljuk, ha szükséges, egyes feladatokhoz (kooperatív munka, páros feladatvégzés) maszkviselést kérünk a tanulóktól.
 • Zárt térben, a tantermekben, a tanári szobában a pedagógusok maszkot vagy (figyelve a hallássérült tanulóinkra) plexi arcvédő pajzsot viselnek.
 • Kerülve a közeli kontaktusokat a beszélgetőkörök módját átszervezzük.
 • A testnevelés órákat – amíg az időjárás engedi – a szabadban tartjuk. Kerüljük a közös öltözők használatát.
 • Nem használjuk az ebédlőt, az étkezést a tantermekben, a higiéniás előírások maximális betartásával oldjuk meg.
 • Az iskolai büfét nem használjuk, mert itt az osztályok keveredése elkerülhetetlen.
 • A pedagógusok megbeszéléseit, a szülői értekezleteket, fogadóórákat online módon tartjuk.
 • Szüneteltetjük az iskolai szakmai napokat, nyílt órákat. Továbbképzéseket, szakmai napokat kizárólag online formában tartunk.

Ezeket az intézkedéseket, kéréseket rendszeresen – a vírushelyzet vagy egyéb utasítások tükrében – felül fogjuk vizsgálni.

Köszönjük az együttműködést!  

Lányi Marietta

2020. október 01.