Tájékoztató a felvételi eljárásról

Tanulmányi terület: Gyermekek Háza Alternatív Általános Iskola és Gimnázium Angol Nyelvi Előkészítő

Tagozatkód: 0001; 0002

A Gyermekek Háza Alternatív Általános Iskola és Gimnázium öt évfolyamos (angol nyelvi előkészítő + 4 év) inkluzív gimnáziumi osztályt indít.

A gimnáziumi képzés akkreditált, egyéni eltérési engedélyű, alternatív kerettanterv alapján történik. A Gyermekek Háza Alternatív Általános Iskola és Gimnázium akkreditált gimnáziumi tanterve (GYH Alternatív Gimnázium Tanterv) a Gyermekek Háza honlapján megtekinthető. A gimnáziumi osztályokban személyre szabott tanulási környezetet biztosítunk, kiemelt figyelmet fordítva az aktív tanulói részvételre épülő tanulásszervezésre.

A nyelvi előkészítő évben magas óraszámban, szintek szerinti csoportbontásban angol nyelvtanulási lehetőséget biztosítunk. A 9. és 10. évfolyamon több tantárgy tanítása epochális rendszerben zajlik, a 11. és 12. évfolyamon több tantárgyból tagozatos képzési lehetőséget kínálunk.

A Gyermekek Háza Alternatív Általános Iskola és Gimnázium fogad – szakértői véleménnyel rendelkező – mozgáskorlátozott, látás- hallássérült, beszédfogyatékos, autizmus spektrum és pszichés fejlődési zavarral küzdő tanulókat. Az akkreditált kerettanterv értelmében az osztály (a 0001 és a 0002 tagozatkódban összesen) három sajátos nevelési igényű gyermeket tud fogadni.

Tagozatkód: 0001 (Kizárólag a Gyermekek Háza Alternatív Általános Iskola és Gimnázium nyolcadik évfolyamos tanulói számára)

Felvételi eljárás

A felvételi eljárás során a Gyermekek Háza nyolcadik osztályában tanulók esetében az általános iskolai tanulmányi eredményt vesszük figyelembe.

Azok a Gyermekek Háza Alternatív Általános Iskola és Gimnázium 8. évfolyamán tanulók nyernek felvételt, akik:

  • tanulmányi átlaga a 7. év végi és a 8. félévi érdemjegyeket figyelembe véve – magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, természettudományos tantárgyak átlaga (földrajz, fizika, biológia, kémia) és az idegen nyelv jegyei alapján – eléri a 4.2-t,
  • fegyelmező intézkedésben nem részesültek,
  • akik a felvételi eljárás során kizárólag a 0001 tagozati kódot jelölték, tanulmányi eredményük alapján vesznek részt a felvételi eljárásban, és erről – a pontos keretszám meghatározása érdekében, a keretszám meghatározása előtt – szüleik nyilatkozatot tesznek.

Keretszám 21 fő

Tagozatkód: 0002

Felvételi eljárás

Azon nyolcadik osztályt végző tanulók számára, akik az általános felvételi eljárás során általános iskolai eredményeik, valamint a központi matematika és magyar nyelv írásbeli és a szóbeli felvételi vizsga eredményei alapján nyerhetnek felvételt gimnáziumi osztályunkba.

A sajátos nevelési igényű diákok számára a felvételi vizsgán biztosítjuk azon speciális lehetőségeket, melyeket a szakértői bizottság javasolt, tanulmányaik során biztosított volt. Ennek igénybevételéhez kérjük a jelentkezési laphoz csatolni a szakértői vélemény másolatát. (Nkt. 51.§ (5).; 20/2012. EMMI rendelet 33. § (3).)

A felvételi pontok számításának módja:

Az általános iskola 7. év végi és 8. félévi eredményei alapján:50 pont
A központi írásbeli vizsga eredményei alapján:100 pont
Az iskolai szóbeli vizsga eredményei alapján:50 pont
Összesen:200 pont

Hozott pontok számítása: a 7. évfolyam év végi és 8. évfolyam félévi magyar nyelv és irodalom átlaga, matematika, történelem, idegen nyelv, valamint a természettudományos tantárgyak átlaga (földrajz, fizika, biológia, kémia) jegyeinek összege. (maximum 50 pont)

Központi írásbeli felvételi eredménye: Matematika maximum 50 pont, magyar nyelv maximum 50 pont. (maximum 100 pont)

Szóbeli vizsga eredménye: a szóbeli vizsgán a jelentkező tanulók nyelvi kompetenciáját, kommunikációs képességét, általános tájékozottságát, érdeklődését, együttműködési készségét szeretnénk megismerni. A szóbeli vizsga témakörei: személyes bemutatkozás, önismeret elemei, érdeklődés, egy, a tanuló számára fontos irodalmi mű bemutatása, általános tájékozottság, iskolaválasztás indoklása, személyes motivációk. A szóbeli vizsgára motivációs levelet kérünk. (maximum 50 pont)

Keretszám: 7 fő

A felvételi eljárás során megszerzett összes pont alapján rangsoroljuk a felvételizőket.

Azonos pontszám esetén előnyt élveznek:

  • Hátrányos helyzetű tanulók 
  • Kerületi lakosok
  • Akiknek különleges helyzete ezt indokolja 

Felvételi követelmények:

0001 tagozatkód: az általános iskolai tanulmányi eredményt vesszük figyelembe a felvételi eljárás szerint..

0002 tagozatkód: Tanulmányi átlag alapján minimum 25 pont, a központi írásbeli vizsgán mindkét tantárgyból minimum 25 %, elérése

Az általános iskolai eredmény pontszáma, az írásbeli felvételi vizsga pontszáma eredményei alapján rangsoroljuk a jelentkezőket,  a rangsor figyelembe vételével meghatározzuk azt a minimális pontszámot (ponthatárt), aminek elérése a tanulók szóbeli vizsgára történő behívásának a  feltétele.

Aki nem érte el a ponthatárt, annak maximális szóbeli eredmény mellett sincs esélye arra, hogy bekerülő helyezést érjen el, ezért őket nem hívjuk be szóbeli vizsgát tenni.

Ha ennek ellenére mégis élni kívánnak a szóbeli vizsgázás lehetőségével, úgy ezt a szándékukat 2022. február 25. 12.00 óráig jelezzék az info@gyermekekhaza.hu e-mail címen. Az üzenetben kérjük, hogy tüntessék fel a tanuló nevét és OM számát, illetve a kérelem rövid indoklását. 

A két tanulmányi területen az intézmény összesen 3 fő sajátos nevelési igényű tanuló ellátását biztosítja a szakmai alapdokumentumában meghatározottak szerint.

Itt hívjuk fel a figyelmet arra, hogy csak olyan diákot tudunk felvenni, akinek nincs specifikus nyelvi zavara, mivel a nyelvi előkészítő osztályunk miatt nyelvtanulás alól sem részben, sem egészben nem tudunk mentességet adni.

A Felvételi Központ a tanulói adatlapon a jelentkező által meghatározott sorrend, a középfokú iskola által meghatározott felvételi rangsor, valamint a középfokú iskola által közölt felvehető tanulói létszám együttes mérlegelése alapján az adott jelentkezőnek egyetlen felvételi kérelmét nyilvánítja elfogadottnak, a többit elutasítja. A Felvételi Központ a jelentkezőnek azt az adatlapon szereplő legalacsonyabb sorszámú felvételi kérelmét nyilvánítja elfogadottnak, amelyet az adott tanulmányi területet meghirdető iskola elfogadott, és a jelentkező a középfokú iskola által meghirdetett felvehető tanulói létszámon belül van.

2021. november 29-én 14-17 óra között nyílt délutánt szervezünk a gimnázium iránt érdeklődő diákok részére. A találkozót a jelentkezők száma és a vírushelyzet függvényében szervezzük. A részletekről a megadott e-mail címre küldünk értesítést. A regisztrálók megjelenésére feltétlenül számítunk!

A regisztráció határideje: 2021. november 22. 12 óra

Regisztráció nyílt napra diákok részére: https://forms.gle/Eu6Gvj4FCd7uvT3o9

2021. november 30-án 17.30-kor – a nagy érdeklődésre és a vírushelyzetre való tekintettel – online tájékoztatót tartunk az érdeklődő szülők számára. Az esemény elérhetőségét a tájékoztató napján a regisztráció során megadott e-mail címre küldjük.

Regisztráció online szülői tájékoztatóra: https://forms.gle/WZs4DNsSAm6dQgFAA

Szóbeli felvételi időpontja: 2022. február 28. – március 3.

Pótnap: március 10.

A 2021/2022-es tanév felvételi eljárás legfontosabb időpontjai

2021. december 3.Jelentkezés a központi írásbeli vizsgára
2022. január 22.Központi írásbeli felvételi vizsga
2022. január 27.Központi írásbeli felvételi pótnap
2022. február 18.Felvételi jelentkezési lapok leadása
2022. február 28 – március 3.Szóbeli felvételi
2022. március 10.Szóbeli felvételi pótnap
2022. március 16.Felvehetők listájának közzététele
2022. március 21-22.Sorrend módosítási lehetőség
2022. április 29-igÉrtesítés felvételről vagy elutasításról

A felvételi eljárás fentiekben ismertetett rendje a pandémia következtében módosulhat.

Az esetleges  változásokról az iskola honlapján adunk tájékoztatást. www.gyermekekhaza

Szóbeli felvételi

Kedves Felvételiző!

Szeretettel várunk a GyH Alternatív Gimnázium (0002 kód) felvételi beszélgetésére. Közös játék után egyéni ismerkedésre kerül sor, melynek időpontjait az alábbi táblázatban találod. Kérjük, pontosan érkezz és hozd magaddal elektronikus ellenőrződet, a magyar és matematika és egy kedvenc füzetedet.

Ha kedved és időd engedi, örülnénk, ha írnál egy rövid motivációs levelet is. Amennyiben ütközés lenne más felvételi időpontoddal, kérjük, jelezd!


Március 1. (kedd)

Közös játék 12:30

7258186929372723429216
72666957394MRMURDOCK
7271547430672706750740
7275146421772824418828
7278937525972948142585
7272192366972744943359
7285860088872750353026
MODDEDCONTROLLER36072713559629
7264838058972651378555
DPBM012272624135611Egyéni beszélgetés

 1.2.
13:307258186929372723429216
13:4572666957394MRMURDOCK
14:007271547430672706750740
14:157275146421772824418828
14:307278937525972948142585
15:007272192366972744943359
15:157285860088872750353026
15:30MODDEDCONTROLLER36072713559629
15:457264838058972651378555
16:00DPBM012272624135611
Március 2. (szerda)

Közös játék 8:30

R2D272721457543
7282421571872702308317
7289510529872908724950
7307825923672729241389
7279552767972725973328
7279789193372648356289
7292210610972792928001
7274953604172645124342
AVOKÁDÓ_KD72741562386Egyéni beszélgetés

 1.2.
9.30R2D272721457543
9.457282421571872702308317
10:007289510529872908724950
10.157307825923672729241389
10.307279552767972725973328
11:007279789193372648356289
11:157292210610972792928001
11:307274953604172645124342
11:45AVOKÁDÓ_KD72741562386
Március 2. (szerda)

Közös játék 13:00

7273412627072789167096
ALTIBOX123LEON
72651763545BENITITÁN
PASCAL 2772662397094
7278735512172741287333
72714431340LUPUS
7276660162672809787700Egyéni beszélgetés

 1.2.
14:007273412627072789167096
14.15ALTIBOX123LEON
14:3072651763545BENITITÁN
14:45PASCAL 2772662397094
15:007278735512172741287333
15:1572714431340  LUPUS
15:307276660162672809787700
Március 3. (csütörtök)

Közös játék 8:30

7263317543872690289885
7265337538372736727251
7276906090472760920649
7281124171072711537515
7270752021772807299071
7262357399772790046306
7272212545972676246126
7268175112472950732613
72726612456TAMI22Egyéni beszélgetés

 1.2.
9.307263317543872690289885
9.457265337538372736727251
10:007276906090472760920649
10:157281124171072711537515
10.307270752021772807299071
11:007262357399772790046306
11:157272212545972676246126
11:307268175112472950732613
11:4572726612456TAMI22
Március 3. (csütörtök)

Közös játék 13:00

KILLUA72722540546
7273586823772712007596
==GUZMOSZ++72772817954
SZENILLACUKIBUNDI7
TRAXXJANKA
7266168505972654883304
7271164541472722115120
7263321507972752408277
7265883268072735919837Egyéni beszélgetés

 1.2.
14.00KILLUA72722540546
14.157273586823772712007596
14:30  ==GUZMOSZ++72772817954
14:45  SZENILLACUKIBUNDI7
15.00TRAXXJANKA
15:307266168505972654883304
15:457271164541472722115120
16:007263321507972752408277
16:157265883268072735919837Felvehető diákok felvételi jegyzéke

OM azonosítóÖsszes pontszám
72812114641192,0
72738086010182,0
72721457543181,0
72702308317179,0
72729241389174,3
72922106109171,5
72648380589168,0
72741287333162,0
72858600888158,0
72824215718157,5
72690289885154,5
73078259236153,5
72809787700152,0
ALTIBOX123 ALTIBOX123  150,0
72711537515148,5
PASCAL 27148,0
72725973328147,5
72645124342147,3
72750353026147,0
72648356289146,8
72797891933146,8
72741562386146,5
72792928001146,5
72653375383146,3
R2D2146,3
72749536041145,8
72681751124145,3
72714431340145,0
72676246126144,8
72795527679144,3
72715474306143,0
72895105298142,8
BENITITÁN142,5
72713559629142,3
72760920649141,8
72789375259140,3
AVOKÁDÓ_KD139,5
LEON138,8
72722540546137,8
LUPUS136,8
72948142585136,3
72790046306136,3
72766601626136,0
72651763545135,8
72772817954135,5
72633175438134,8
MODDEDCONTROLLER360134,5
72824418828131,5
72736727251130,8
72726612456129,5
72623573997125,8
72950732613125,5
72769060904125,0
72811241710124,0
72651378555124,0
72707520217123,3
72581869293122,3
72807299071121,8
72722125459121,0
TAMI22119,5
DPBM0122118,5
72706750740116,8
72735868237116,8
KILLUA115,5
“==GUZMOSZ++”110,5
SZENILLA110,5
CUKIBUNDI7110,0
72661685059109,5
72654883304108,8
72722115120107,0
72633215079106,8
72752408277105,0
TRAXX104,5
JANKA104,5
72658832680103,8
72735919837103,8
72723429216103,3
72712007596101,8
MRMURDOCK99,3
7271164541498,8
7275146421797,8
7266695739496,5


Nem felvehetők jegyzéke

OM azonosító
72738673140
72651728985
72741280074
72731080409
72715701754
72685358711
72740123523
OLIVA
72710588340
72703504903
72823720229
72969486425
72792485780
BENCE2007
72644869965
72824261701
RÉKAPÉ
72789167096
72734126270
72662397094
72787355121
72908724950
72721923669
72744943359
72624135611