Tájékoztató a felvételi eljárásról

Tanulmányi terület: GYH Alternatív Gimnáziumi osztály

Tagozatkód: 0002; 0003

A GYH Alternatív Gimnáziumi osztály a Gyermekek Háza Alternatív Alapozó Programra épülő öt évfolyamos (nyelvi előkészítő + 4 év) inkluzív gimnáziumi osztály.

A képzés akkreditált, egyéni eltérési engedélyű, alternatív kerettanterv alapján történik. A GYH Alternatív Gimnázium akkreditált tanterve a Gyermekek Háza honlapján megtekinthető.

A nyelvi előkészítő évben magas óraszámban, szintek szerinti csoportbontásban angol nyelvtanulási lehetőséget biztosítunk.

A gimnáziumi osztályokban személyre szabott tanulási környezetet biztosítunk, kiemelt figyelmet fordítunk az aktív tanulói részvételre.

A 9. és 10. évfolyamon epochális rendszerben zajlik a tanulás, a 11. és 12. évfolyamon tagozatos képzési lehetőséget kínálunk.

A GYH Alternatív Gimnáziumi osztály fogad – szakértői véleménnyel rendelkező – mozgáskorlátozott, látás- hallássérült, beszédfogyatékos autizmus spektrum és pszichés fejlődési zavarral küzdő tanulókat. Az akkreditált kerettanterv értelmében az osztály (a 0002 és a 0003 tagozatkódban összesen) 3 sajátos nevelési igényű gyermeket tud fogadni.

Tagozatkód: 0002 (Kizárólag a Gyermekek Háza program nyolcadikos tanulói számára)

Felvételi eljárás

A felvételi eljárás során a Gyermekek Háza nyolcadik osztályában tanulók esetében az általános iskolai tanulmányi eredményt vesszük figyelembe.

Azok a Gyermekek Háza program 8. évfolyamán tanulók nyernek felvételt, akik:

  • tanulmányi átlaga a 7. év végi és a 8. félévi érdemjegyeket figyelembe véve – magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, természettudományos tantárgyak átlaga (földrajz, fizika, biológia, kémia) és az idegen nyelv jegyei alapján – eléri a 4.2-t,
  • fegyelmező intézkedésben nem részesültek,
  • akik a felvételi eljárás során kizárólag a 0002 tagozati kódot jelölték, tanulmányi eredményük alapján vesznek részt a felvételi eljárásban, és erről – a pontos keretszám meghatározása érdekében, a keretszám meghatározása előtt – szüleik nyilatkozatot tesznek.

Keretszám 15 fő

Tagozatkód: 0003

Felvételi eljárás

Azon nyolcadik osztályt végző tanulók számára, akik az általános felvételi eljárás során általános iskolai eredményeik, valamint a központi matematika és magyar nyelv írásbeli és a szóbeli felvételi vizsga eredményei alapján nyerhetnek felvételt gimnáziumi osztályunkba.

A sajátos nevelési igényű diákok számára a felvételi vizsgán biztosítjuk azon speciális lehetőségeket, mint tanulmányaik során. Ennek igénybevételéhez kérjük a jelentkezési laphoz csatolni a szakértői vélemény másolatát. (Nkt. Tv. 51.§ (5).; 20/2012. EMMI rendelet 33. § (3).)

A felvételi pontok számításának módja:

Az általános iskola 7. év végi és 8. félévi eredményei alapján:50 pont
A központi írásbeli vizsga eredményei alapján:100 pont
Az iskolai szóbeli vizsga eredményei alapján:50 pont
Összesen:200 pont


Hozott pontok számítása: a 7. év végi és 8. évfolyamon a félévi magyar nyelv és irodalom átlaga, matematika, történelem, idegen nyelv, valamint a természettudományos tantárgyak átlaga (földrajz, fizika, biológia, kémia) jegyeinek összege. (maximum 50 pont)

Központi írásbeli felvételi eredménye: Matematika maximum 50 pont, magyar nyelv maximum 50 pont. (maximum 100 pont)

Szóbeli vizsga eredménye: a szóbeli vizsgán a jelentkező tanulók nyelvi kompetenciáját, kommunikációs képességét, általános tájékozottságát, érdeklődését, együttműködési készségét szeretnénk megismerni. A szóbeli vizsga témakörei: személyes bemutatkozás, önismeret elemei, érdeklődés, egy számára fontos irodalmi mű bemutatása, általános tájékozottság, iskolaválasztás indoklása, személyes motivációk.  
A szóbeli vizsgára motivációs levelet kérünk, amit vagy a felvételi laphoz csatolva kérünk elküldeni, vagy személyesen a szóbeli felvételire hozzák el a tanulók! (maximum 50 pont)

Keretszám: 15 fő

A felvételi eljárás során megszerzett összes pont alapján rangsoroljuk a felvételizőket.

Azonos pontszám esetén előnyt élveznek:

  • Hátrányos helyzetű tanulók 
  • Kerületi lakos
  • Akiknek különleges helyzete ezt indokolja 

Felvételi követelmények:

Tanulmányi átlag alapján minimum 25 pont, a központi írásbeli vizsgán mindkét tantárgyból minimum 25 %, a szóbeli felvételi vizsgán minimum 50 % elérése.

Az SNI tanulók számára biztosított helyek száma három, az ezen felüli SNI tanulókat nem tudjuk felvenni.

A számítógépes központ a felvehetőnek minősített tanulókból jelöli ki a felvetteket, az adatlapon sorrendbe állított iskolák alapján.

November 18-án bemutatkozunk:

14.00 -tól online nyílt napot tartunk az érdeklődő diákok számára

Regisztráció diákoknak: https://forms.gle/kyqDyymtV7YvdRPt7

17.30-tól online tájékoztatót tartunk az érdeklődő szülők számára

Regisztráció szülőknek: https://forms.gle/YWZ5Vs27X9ycEQHK7

Szóbeli felvételi időpontja: 2021. március 3 – 8.

Pótnap: március 11.

A 2020/2021-es tanév felvételi eljárás legfontosabb időpontjai

2020. december 4.Jelentkezés a központi írásbeli vizsgára
2021. január 23.Központi írásbeli felvételi vizsga
2021. január 28.Központi írásbeli felvételi pótnap
2021. február 3.Javított írásbeli vizsgák megtekintése
2021. február 19.Felvételi jelentkezési lapok leadása
2021. március 3 – 8.Szóbeli felvételi
2021. március 11.Pót szóbeli felvételi
2021. március 16.Felvehetők listájának közzététele
2021. március 22-23.Sorrend módosítási lehetőség
2021. április 30-igÉrtesítés felvételről vagy elutasításról