egész napos iskola

A Gyermekek Háza az első hat évfolyamán egész napos iskolai programmal működik. Ez a nevelési forma teszi lehetővé a rugalmas, gyerekek sajátosságaihoz igazodó napirendet.
A tanórák, tanulási blokkok és a szabadidő sávok egész napra vannak elosztva.

A reggel beszélgető-körrel indul, és a délelőtt folyamán van lehetőség szabadidőre, játékra. A délutáni idősávban is kerülnek– főleg művészeti vagy mozgásos – tanórák.