Nyilatkozat

2022-03-12

Mi, mint a Gyermekek Háza Alternatív Általános Iskola és Gimnázium dolgozói közössége egyetértünk abban, hogy sürgősen és hatékonyan tenni kell azért, hogy az iskolai dolgozók anyagi megbecsülésének és a nevelő-oktató munka tárgyi és infrastrukturális környezetének rendezése minél előbb megtörténjen annak érdekében, hogy a pedagógus pálya megtartsa a gyakorló pedagógusokat és az utánpótlást is biztosítsa a fiatalok köréből.

Munkánkat a pedagógusok etikai kódexében megfogalmazott “pártatlanság” elve alapján mindenkor a jogszabályi és morális követelményeknek megfelelően végezzük. 

Tiszteletben tartjuk, hogy az oktatáshoz és a sztrájkhoz való jog is alapjog! 

Jelen helyzetben a 2022. március 16-ára meghirdetett határozatlan idejű munkabeszüntetés eszközével nem élünk.

Szükségesnek tartjuk

  • a pedagógus bérek esetében a vetítési alapnak a mindenkori minimálbérhez való igazítását, a bérek emelését;
  • a nem pedagógus munkakörben dolgozó kollégák bérének rendezését;
  • a kötelező óraszám legfeljebb 22 órában való rögzítését;
  • a pedagógiai munkát segítő kollégák esetében is a megfelelő munkakörülmények biztosítását;
  • valamint a megfelelő forrás biztosítását a tárgyi és infrastrukturális környezet folyamatos fejlesztésére.

Intézményünkben ennek megfelelően a nevelő-oktató munka a szokott rendben zajlik tovább!

2022. március 10. 

A Gyermekek Háza Alternatív Általános Iskola és Gimnázium dolgozói közössége