órarend

Az első négy évfolyamon 2 tanítós, a felső tagozaton szaktanári rendszerben zajlik a képzés. Az átmenet megkönnyítése érdekében az egyik osztályt indító tanító a 8. osztály végéig osztályfőnökként kíséri a gyerekeket.

Gyermekek Háza Alternatív Alapozó Program képzésének tartalma, az óraszámok megfelelnek a NAT, illetve a Kerettantervek elvárásainak. Nem mást, hanem másként tanít!

  • A Gyermekek Háza programban a tanulás blokkokban zajlik. Egy-egy blokk komplex, nem különül el egymástól, például az olvasás, a nyelvtan vagy a fogalmazás.
  • A blokkok ideje igen változó, rugalmas, a feldolgozandó anyagtól, a gyerekek állapotától, aktivitásától függ.
  • Fontos szempont, hogy a Kerettantervben megfogalmazott, előírt óraszámok érvényesülnek a blokkok szervezése során.