STUDENT VOICE- THE BRIDGE TO LEARNING (A TANULÓK HANGJA – A TANULÁSHOZ VEZETŐ HÍD) PROJEKTTALÁLKOZÓ EDINBURGH

2018-12-20

ERASMUS+ STUDENT VOICE PROJEKTTALÁLKOZÓ ÉS KONFERENCIA, ISKOLALÁTOGATÁS

EDINBURGH, TRANENT

2018. DECEMBER 4-5.

Iskolánkat Lányi Kata és Vári-Barcsa Melinda képviselte a projekttalálkozón.

  

A skót szervezők komoly előkészületekkel vártak bennünket. Az előadások mellett az 50 fős konferencia interaktív formában mozgatta meg a résztvevőket.  A projektben résztvevő országokat (Skócia, Írország, Hollandia, Szlovénia, Magyarország) oktatáskutatók és tanárok képviselték, illetve Skóciából több diák is.

A tanárok, szakértők, diákok irányított csoportalakítással 5 kerek asztalnál foglaltak helyet. Minden csoportnak volt diák házigazdája is. A spontán beszélgetések mellett kiscsoportos megbeszélésekre is sor került az asztaltársaságok megmozgatásával.

Gondolatokat cserélve tanulhattunk egymástól, mint ahogy szeretnénk, diákjaink is hallassák a hangjukat, hallgassák a másikat.

Nick Morgan, az Education Scotland képviselője nyitóbeszédében összefoglalta a Student Voice projekt eddigi skót eredményeit. Kihangsúlyozta a ’Tanulók Hangjá’-nak fontosságát, beszélt a megvalósulás különböző szintjeiről (osztályterem, iskola, önkormányzati, nemzeti, nemzetközi) és kitért a 2018-as évre, mivel ezt az évet Skócia a ’Fiatal Emberek Évé’-nek szentelte, ezen belül pedig a ’Globális problémák’-nak.

Caroline Davies, az East Lothian Council képviselője ismertette a helyi ’önkormányzati’ szintű kezdeményezéseket, és videófelvételek segítségével szemléltette, hogy hogyan is működnek ezek az iskolákban.

Ann Robertson, az East Lothian Council képviselője bemutatta a projektben résztvevő iskolákat, ezek a következők:

-Ross High School

-North Berwick High School

-Musselburgh Grammar

Az iskolák tanulói részletesen beszámoltak az iskolájukban működő diáktanácsok munkájáról és betekintést nyerhettünk a véghezvitt projektekbe.

A kutatók és a pedagógusok is a diákokat szeretnék még jobban bevonni a program, a szemlélet és a módszerek népszerűsítésébe, a jó gyakorlatok áradásába. A tanulók hangja így a tervezési folyamatokra még erősebben hathatna. Nálunk is érdemes lenne erre nagyobb hangsúlyt fektetni.

A megbeszélések, műhelymunkák mellett meghívást kaptunk az egyik középiskolába. A Ross High School-ba látogattunk el a projektben részt vevő többi magyar kollégával. Nagy élményt jelentett számunkra, hogy bepillanthattunk egy skót középiskola életébe.

Tranent kisváros intézményébe érdemes volt ellátogatnunk, hisz az iskola működésének megismerése érdekes szakmai tapasztalatokkal gazdagított bennünket.

Mr. Paul Reynolds, Igazgató Úr és Ann Archer Igazgatóhelyettes Asszony is köszöntött bennünket.

Három végzős fiatal kalauzolt végig minket az iskolán, figyelmességük, nyíltságuk, kedvességük meghatározta ennek a délelőttnek a hangulatát. Iskolájukról szeretettel beszéltek, minden szavukból érezhettük, hogy szeretnek itt tanulni, büszkék iskolájukra. Több tanórán is részt vehettünk, a foglalkozásokat vezető pedagógusok is szívesen fogadtak bennünket, lehetőséget adtak arra, hogy képet kapjunk az iskolában folyó munkáról. Az iskola felszereltsége lenyűgözött minket.  A szaktantermek, a könyvtár, a színházterem, a tornacsarnok és az ebédlő is azt tükrözte, hogy ebben az intézményben a pedagógusoknak és a diákoknak is rendelkezésére áll minden eszköz ahhoz, hogy a tanítási-tanulási folyamatot hatékonnyá tegyék.  Az osztályokban a padok csoportmunkához voltak rendezve, sehol sem láttunk egymás mögött ülő diákokat, mégis úgy éreztük, hogy a látott foglalkozásokon a frontális óravezetés volt a meghatározó, tudatosan felépített kooperatív órát, órarészletet nem láttunk.

Lehetőséget kaptunk az iskola fejlesztő részlegének, szobáinak megtekintésére is. Ez számunkra azért is volt különösen érdekes, hisz a Gyermekek Házában teljes integráció zajlik, a sérült diákok mind tanulási időben, mind szabadidőben együtt tanulnak társaikkal. Ebben a középiskolában részleges integráció zajlik, a fogyatékkal élő diákok szegregáltan tanulnak, s csak egyes szabadidős tevékenységben csatlakoznak társaikhoz. Vidám, színes, minden speciális eszközzel felszerelt termeket láthattunk, az intézményrészleg vezetője részletes tájékoztatást adott az itt folyó munkáról.

Látogatásunk végén az igazgató úrral is tudtunk néhány szót váltani, aki kiemelte a Tanulók hangja program fontosságát és eredményeit.

A konferencia megerősített bennünket abban, hogy iskolánk szemlélete, személyközpontúsága előremutató, amit bármekkora energia is, de érdemes nap, mint nap gyakorolni, hogy tanulóink személyiségüknek, érdeklődésüknek megfelelően fejlődjenek, öröm és sikerélmény legyen számukra a tanulás.