...indul a gimi!
régebbi hírek >>

Szeretettel köszöntünk honlapunkon!

A Gyermekek Háza Alternatív Alapozó Program a kilencvenes évek elején született, az 1991-92-es tanév óta működik. Személyközpontú programunk fő célkitűzése, hogy minden tanuló számára hatékony, tanulási esélyegyenlőséget biztosító iskolai környezet alakítsunk ki… (tovább olvasom)

alapelvek

Nyitottság, kreativitás, elfogadás

A Gyermekek Háza nyitott iskola, elfogadjuk, természetesnek tartjuk, hogy minden gyerek más és más, önálló személyiség. Fontosnak tartjuk a gyerekek minél mélyebb megismerését, egyéni fejlesztését.
Önálló döntésre, felelősségre neveljük tanítványainkat, biztatjuk őket a kreatív, kritikai gondolkodásra, véleményük szabad, kulturált kifejezésére. Tanítványainkkal a tiszteleten alapuló partneri viszony kialakítására törekszünk.

integrált oktatás

Befogadó iskola, integráció, tehetséggondozás

A Gyermekek Háza befogadó (inkluzív) iskola, osztályainkban együtt tanulnak ép és sérült, különböző adottságú, érdeklődésű, eltérő ismeretekkel, lehetőségekkel bíró diákok. A különbözőséget értékként kezeljük, valljuk, hogy az iskola, a pedagógusok feladata az egyéni lehetőségekhez való igazodás.  Célunk, hogy a tanulók tudása gyarapodjon, haladjon, egyéni szükségletek szerint kínálunk lehetőségeket lehetőségeket és nyújtunk…

differenciált oktatás

Személyre szabott nevelés, oktatás

Fontosnak tartjuk a tanulási esélyegyenlőség megvalósítását.
A Gyermekek Házában a tanórai differenciálás, az adaptív tanulásszervezés megvalósításával történik az egyéni sajátosságokhoz való igazodás. A kooperatív, tanulók együttműködésére építő tanulás, a differenciált rétegmunka, a többszintű tanulásszervezés kiváló tanórai lehetőséget biztosít erre.
Hiszünk a tanulók aktivitására, tevékeny részvételére építő tanulásban.