Jelentkezés gimnáziumba

Bemutatkozunk2019 őszén indult a Gyermekek Háza elveire, pedagógiai módszereire építő GYH Alternatív Gimnázium. 

GYH Alternatív Gimnázium saját fejlesztésű, akkreditált alternatív kerettanterv, pedagógiai program alapján működő személyközpontú, inkluzív középiskola, mely állami keretek között kínál lehetőséget alternatív középiskolában való tanulásra.

Célja, hogy megújítsa az oktatás tartalmát, kereteit, alkalmazkodjon a 21. század kihívásaihoz, kiemelten fókuszálva a személyiségfejlesztésre, a diákok egyéni igényeire, törekvéseire.

Működése során meghatározó a személyes és a szociális kapcsolatok erősítésére való törekvés, az egyéni lehetőségekre fókuszáló, differenciált, aktív tanulói ismeretszerzésre építő tanulásszervezés, rugalmas szervezeti keretek (tanítási blokkok, epochák, témahetek, tagozatos képzés, fakultációk) biztosítása, az innovációra, tudásmegosztásra való törekvés.

A program jelenleg a Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium részeként működik, várhatóan 2021 őszén önálló intézményként a II. kerület Völgy utcába költözik.

Várjuk a GYH Alternatív Gimnázium osztályába azokat a diákokat

  • akik örömmel, elfogadó környezetben szeretnének tanulni,
  • akik hisznek abban, hogy a világ sokszínű, érdekes, tanulni jó,
  • akik úgy gondolják, hogy a tanulás az ő dolguk, tudnak dönteni, felelősséget vállalni,
  • akik szeretnek sokféleképpen tanulni, csoportban dolgozni, szívesen osztják meg gondolataikat társaikkal,
  • akik szeretnék, hogy tanulás során figyelembe vegyék személyes adottságait, lehetőségeit, érdeklődését,
  • akik szeretnének tartalmas, jókedvű középiskolás éveket.

bővebben >>

Tájékoztató a felvételi eljárásról

Tanulmányi terület: GYH Alternatív Gimnáziumi osztály

Tagozatkód: 0002; 0003

A GYH Alternatív Gimnáziumi osztály a Gyermekek Háza Alternatív Alapozó Programra épülő öt évfolyamos (nyelvi előkészítő + 4 év) inkluzív gimnáziumi osztály.

A képzés akkreditált, egyéni eltérési engedélyű, alternatív kerettanterv alapján történik. A GYH Alternatív Gimnázium akkreditált tanterve a Gyermekek Háza honlapján megtekinthető.

A nyelvi előkészítő évben magas óraszámban, szintek szerinti csoportbontásban angol nyelvtanulási lehetőséget biztosítunk.

A gimnáziumi osztályokban személyre szabott tanulási környezetet biztosítunk, kiemelt figyelmet fordítunk az aktív tanulói részvételre.

A 9. és 10. évfolyamon epochális rendszerben zajlik a tanulás, a 11. és 12. évfolyamon tagozatos képzési lehetőséget kínálunk.

A GYH Alternatív Gimnáziumi osztály fogad – szakértői véleménnyel rendelkező - mozgáskorlátozott, látás- hallássérült, beszédfogyatékos autizmus spektrum és pszichés fejlődési zavarral küzdő tanulókat. Az akkreditált kerettanterv értelmében az osztály (a 0002 és a 0003 tagozatkódban összesen) 3 sajátos nevelési igényű gyermeket tud fogadni.

Tagozatkód: 0002 (Kizárólag a Gyermekek Háza program nyolcadikos tanulói számára)

Felvételi eljárás

A felvételi eljárás során a Gyermekek Háza nyolcadik osztályában tanulók esetében az általános iskolai tanulmányi eredményt vesszük figyelembe.

Azok a Gyermekek Háza program 8. évfolyamán tanulók nyernek felvételt, akik:

bővebben >>