Jelentkezés gimnáziumba

Bemutatkozunk2019 őszén indult a Gyermekek Háza elveire, pedagógiai módszereire építő GYH Alternatív Gimnázium. 

GYH Alternatív Gimnázium saját fejlesztésű, akkreditált alternatív kerettanterv, pedagógiai program alapján működő személyközpontú, inkluzív középiskola, mely állami keretek között kínál lehetőséget alternatív középiskolában való tanulásra.

Célja, hogy megújítsa az oktatás tartalmát, kereteit, alkalmazkodjon a 21. század kihívásaihoz, kiemelten fókuszálva a személyiségfejlesztésre, a diákok egyéni igényeire, törekvéseire.

Működése során meghatározó a személyes és a szociális kapcsolatok erősítésére való törekvés, az egyéni lehetőségekre fókuszáló, differenciált, aktív tanulói ismeretszerzésre építő tanulásszervezés, rugalmas szervezeti keretek (tanítási blokkok, epochák, témahetek, tagozatos képzés, fakultációk) biztosítása, az innovációra, tudásmegosztásra való törekvés.

A program jelenleg a Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium részeként működik, várhatóan 2021 őszén önálló intézményként a II. kerület Völgy utcába költözik.

Várjuk a GYH Alternatív Gimnázium osztályába azokat a diákokat

  • akik örömmel, elfogadó környezetben szeretnének tanulni,
  • akik hisznek abban, hogy a világ sokszínű, érdekes, tanulni jó,
  • akik úgy gondolják, hogy a tanulás az ő dolguk, tudnak dönteni, felelősséget vállalni,
  • akik szeretnek sokféleképpen tanulni, csoportban dolgozni, szívesen osztják meg gondolataikat társaikkal,
  • akik szeretnék, hogy tanulás során figyelembe vegyék személyes adottságait, lehetőségeit, érdeklődését,
  • akik szeretnének tartalmas, jókedvű középiskolás éveket.

bővebben >>

Tájékoztató a felvételi eljárásról

Tanulmányi terület: Gyermekek Háza Alternatív Általános Iskola és Gimnázium Angol Nyelvi Előkészítő

Tagozatkód: 0001; 0002

A Gyermekek Háza Alternatív Általános Iskola és Gimnázium öt évfolyamos (angol nyelvi előkészítő + 4 év) inkluzív gimnáziumi osztályt indít.

A gimnáziumi képzés akkreditált, egyéni eltérési engedélyű, alternatív kerettanterv alapján történik. A Gyermekek Háza Alternatív Általános Iskola és Gimnázium akkreditált gimnáziumi tanterve (GYH Alternatív Gimnázium Tanterv) a Gyermekek Háza honlapján megtekinthető. A gimnáziumi osztályokban személyre szabott tanulási környezetet biztosítunk, kiemelt figyelmet fordítva az aktív tanulói részvételre épülő tanulásszervezésre.

A nyelvi előkészítő évben magas óraszámban, szintek szerinti csoportbontásban angol nyelvtanulási lehetőséget biztosítunk. A 9. és 10. évfolyamon több tantárgy tanítása epochális rendszerben zajlik, a 11. és 12. évfolyamon több tantárgyból tagozatos képzési lehetőséget kínálunk.

A Gyermekek Háza Alternatív Általános Iskola és Gimnázium fogad – szakértői véleménnyel rendelkező - mozgáskorlátozott, látás- hallássérült, beszédfogyatékos, autizmus spektrum és pszichés fejlődési zavarral küzdő tanulókat. Az akkreditált kerettanterv értelmében az osztály (a 0001 és a 0002 tagozatkódban összesen) három sajátos nevelési igényű gyermeket tud fogadni.

Tagozatkód: 0001 (Kizárólag a Gyermekek Háza Alternatív Általános Iskola és Gimnázium nyolcadik évfolyamos tanulói számára)

Felvételi eljárás

A felvételi eljárás során a Gyermekek Háza nyolcadik osztályában tanulók esetében az általános iskolai tanulmányi eredményt vesszük figyelembe.

bővebben >>